ราคาน้ำมัน

ราคาทองคำ

พยากรณ์อากาศ

โหวด

โหวตกันหน่อย น้องๆอยากเรียนคณะไหนมากที่สุด
 

มีผู้เข้าชมตอนนี้

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เป้าหมายของโรงเรียน

ถือ ตามเป้าหมายของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คือ “วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน”...

อัตลักษณ์สถานศึกษา

ไหว้งาม เลิศล้ำกีฬา ภูมิปัญญาสร้างคน ...

ประวัติโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์

โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแยกสาขาจากโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ครั้งแรกได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดจันทรัตนาราม (วัดพระธาตุเมืองพล) เป็นสถานที่เรียน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของการศึกษาประชาบาล ...

เป้าหมายของโรงเรียน

ถือ ตามเป้าหมายของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คือ “วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน”...

เป้าหมายของโรงเรียน

ถือ ตามเป้าหมายของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คือ “วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน”...

อัตลักษณ์สถานศึกษา

ไหว้งาม เลิศล้ำกีฬา ภูมิปัญญาสร้างคน ...

อัตลักษณ์สถานศึกษา

ไหว้งาม เลิศล้ำกีฬา ภูมิปัญญาสร้างคน ...

ประวัติโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์

โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแยกสาขาจากโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ครั้งแรกได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดจันทรัตนาราม (วัดพระธาตุเมืองพล) เป็นสถานที่เรียน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของการศึกษาประชาบาล...

ประวัติโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์

โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแยกสาขาจากโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ครั้งแรกได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดจันทรัตนาราม (วัดพระธาตุเมืองพล) เป็นสถานที่เรียน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของการศึกษาประชาบาล...

News Image

เป้าหมายของโรงเรียน

ถือ ตามเป้าหมายของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คือ “วินัยดี มีวิชา ...

News Image

อัตลักษณ์สถานศึกษา

ไหว้งาม เลิศล้ำกีฬา ภูมิปัญญาสร้างคน เยาวขนสร้างชาติ...

News Image

ประวัติโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ

โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแยกสาขาจากโรงเร...

News Image

เป้าหมายของโรงเรียน

ถือ ตามเป้าหมายของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คือ “วินัยดี มีวิชา ...

News Image

เป้าหมายของโรงเรียน

ถือ ตามเป้าหมายของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คือ “วินัยดี มีวิชา ...

News Image

อัตลักษณ์สถานศึกษา

ไหว้งาม เลิศล้ำกีฬา ภูมิปัญญาสร้างคน เยาวขนสร้างชาติ...

News Image

อัตลักษณ์สถานศึกษา

ไหว้งาม เลิศล้ำกีฬา ภูมิปัญญาสร้างคน เยาวขนสร้างชาติ...

News Image

ประวัติโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ

โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแยกสาขาจากโรงเร...

News Image

ประวัติโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ

โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแยกสาขาจากโรงเร...

ข่าวเด่น

News image

กิจกรรมหนองแวงร่วมใจขยับกายเพื่อสุขภาพ 1 ธันวาคม 2558

กิจกรรมหนองแวงร่วมใจขยับกายเพื่อสุขภาพ 1  ธันวาคม  2558

News image

กิจกรรมวันพ่่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา  2558    

News image

หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้ากิจกรรมฯ เข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น

หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้ากิจกรรมฯ เข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น

News image

โครงการเข้าค่ายธรรมะปฏิบัติธรรม ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558

โครงการเข้าค่ายธรรมะปฏิบัติธรรม  ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน  2558

News image

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33

    เด็กหญิงรินรดา มะธิปิไข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันหมากฮอส รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องเรียน ม.2

ห้องเรียน ม.2ดนตรี หน่วยที่ 1-2

ห้องเรียน ม.3

ห้องเรียน ม.3 ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคอมพิวเตอร์

ห้องเรียน ม.1

ห้อง ม.1 ดนตรี หน่วยที่ 5 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

 

นางงามพักตร์ เจริญไวย์

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

#000000

นายนิวัชชัย แก้วน้อย

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

#000000
thumbnailthumbnail

นักเรียนดีเด่น

Facebook Fanpage

Facebook Fanbox 1.5.x.0

Login Member