ราคาน้ำมัน

ราคาทองคำ

พยากรณ์อากาศ

โหวด

โหวตกันหน่อย น้องๆอยากเรียนคณะไหนมากที่สุด
 

มีผู้เข้าชมตอนนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เป้าหมายของโรงเรียน

ถือ ตามเป้าหมายของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คือ “วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน”...

อัตลักษณ์สถานศึกษา

ไหว้งาม เลิศล้ำกีฬา ภูมิปัญญาสร้างคน ...

ประวัติโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์

โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแยกสาขาจากโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ครั้งแรกได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดจันทรัตนาราม (วัดพระธาตุเมืองพล) เป็นสถานที่เรียน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของการศึกษาประชาบาล ...

เป้าหมายของโรงเรียน

ถือ ตามเป้าหมายของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คือ “วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน”...

เป้าหมายของโรงเรียน

ถือ ตามเป้าหมายของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คือ “วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน”...

อัตลักษณ์สถานศึกษา

ไหว้งาม เลิศล้ำกีฬา ภูมิปัญญาสร้างคน ...

อัตลักษณ์สถานศึกษา

ไหว้งาม เลิศล้ำกีฬา ภูมิปัญญาสร้างคน ...

ประวัติโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์

โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแยกสาขาจากโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ครั้งแรกได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดจันทรัตนาราม (วัดพระธาตุเมืองพล) เป็นสถานที่เรียน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของการศึกษาประชาบาล...

ประวัติโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์

โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแยกสาขาจากโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ครั้งแรกได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดจันทรัตนาราม (วัดพระธาตุเมืองพล) เป็นสถานที่เรียน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของการศึกษาประชาบาล...

News Image

เป้าหมายของโรงเรียน

ถือ ตามเป้าหมายของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คือ “วินัยดี มีวิชา ...

News Image

อัตลักษณ์สถานศึกษา

ไหว้งาม เลิศล้ำกีฬา ภูมิปัญญาสร้างคน เยาวขนสร้างชาติ...

News Image

ประวัติโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ

โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแยกสาขาจากโรงเร...

News Image

เป้าหมายของโรงเรียน

ถือ ตามเป้าหมายของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คือ “วินัยดี มีวิชา ...

News Image

เป้าหมายของโรงเรียน

ถือ ตามเป้าหมายของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คือ “วินัยดี มีวิชา ...

News Image

อัตลักษณ์สถานศึกษา

ไหว้งาม เลิศล้ำกีฬา ภูมิปัญญาสร้างคน เยาวขนสร้างชาติ...

News Image

อัตลักษณ์สถานศึกษา

ไหว้งาม เลิศล้ำกีฬา ภูมิปัญญาสร้างคน เยาวขนสร้างชาติ...

News Image

ประวัติโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ

โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแยกสาขาจากโรงเร...

News Image

ประวัติโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ

โรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแยกสาขาจากโรงเร...

ข่าวเด่น

News image

กิจกรรมหนองแวงร่วมใจขยับกายเพื่อสุขภาพ 1 ธันวาคม 2558

กิจกรรมหนองแวงร่วมใจขยับกายเพื่อสุขภาพ 1  ธันวาคม  2558

News image

กิจกรรมวันพ่่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา  2558    

News image

หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้ากิจกรรมฯ เข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น

News image

โครงการเข้าค่ายธรรมะปฏิบัติธรรม ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33

    เด็กหญิงรินรดา มะธิปิไข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันหมากฮอส รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33 เด็กหญิงรินรดา มะธิปิไข เป็นตัวแทนระดับเทศบาลเมืองเมืองพล เข้าแข่งขัน ได้รับรางวัล ประจำปีการศึกษา  2558  ไดโนเสาร์เกมส์ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33 ครูผู้ฝึกซ้อม ครูนิคม ขันโยธา ครู ร.ร.ท.1 ในนามกลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองเมืองพล   อ.พล จ.ขอนแก่น

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องเรียน ม.2

ห้องเรียน ม.2ดนตรี หน่วยที่ 1-2 1.   ข้อใด ไม่ใช่องค์ประกอบของดนตรี ก.   จังหวะ                                ข.  เสียง ค.   ทำนองเพลง                       ง.   อารมณ์เพลง 2.   ถ้านักเรียนต้องการวิเคราะห์ทำนองเพลง ควรเลือกวิเคราะห์ประเด็นใด ก.   มิติ                                       ข.  บันไดเสียง ค.   หมวดเสียง                         ง.   อัตราจังหวะ 3.   คำว่า “ทำนอง” มีความหมายว่าอย่างไร ก.   อนุกรมของการยึดเสียง ข.   อนุกรมของหน่วยเสียงดนตรีชั้นเดียว ค.   อนุกรมของหน่วยเสียงดนตรีครึ่งชั้น ง.    อนุกรมของหน่วยเสียงดนตรีต่างระดับ 4.   บันไดเสียงเพนทาทอนิก มีลักษณะเป็นอย่างไร ก.   มาตราเสียงที่จัดขั้นบันไดให้ช่วงทบหนึ่งๆ มี 5 ขั้น ข.   มาตราเสียงที่จัดขั้นบันไดให้ช่วงทบหนึ่งๆ มี 7 ขั้น ค.   มาตราเสียงที่จัดขั้นบันไดให้ช่วงหนึ่งๆ มี 12 ขั้น ง.    มาตราเสียงที่จัดขั้นบันไดให้ช่วงหนึ่งๆ มี 6 ขั้น 5.   ด่านตาม เป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ  เครื่องดนตรีชนิดใด ก.   ปี่                                         ข.  พิณ ค.   รำมะนา                              ง.   ฆ้องวง 6.   เครื่องดนตรีชนิดใดที่จัดอยู่ในวัฒนธรรมเดียวกัน ก.   รือบับ ซารอน ซูลิง ข.   ซากังรี กู่เจิง ปี่เสน ค.   เชน์ไน โซนา ปี่เนห์ ง.    ผิผา มองซาย หยางฉิ่น 7.   สาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดนตรีใน        ประเทศไทย คือข้อใด ก.   สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลง ข.   ประเทศไทยส่งสินค้าออกต่างประเทศเป็นอันดับหนึ่ง ค.  ...

ห้องเรียน ม.3

ห้องเรียน ม.3 ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคอมพิวเตอร์ 1. ข้อใดบอกความหมายของอินเตอร์เน็ตได้ถูกต้องที่สุด ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ข. ไซเบอร์สเปซ ค. กลุ่มของคอมพิวเตอร์ ง. การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปอีกเครื่องหนึ่ง 2 อินเตอร์เน็ตเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ก. เน็ตเวิร์ก ข. ไซเบอร์สเปซ ค. คอมมิวนิเคชั่น ง. เน็ตเวิร์กซิสเต็ม 3. การใช้อินเตอร์เน็ตในการส่งจดหมายข้อความ เรียกว่าอะไร ก. อีเมล์ ข. การสืบค้นข้อมูล ค. การโอนถ่ายข้อมูล ง. การแลกเปลี่ยนข่าวสาร 4. บริการด้าน E-Commerce หมายถึง ก. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข. การส่งสารบนอินเตอร์เน็ต ค. การพูดคุยหรือสนทนา ง. การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต 5. ถ้าท่านต้องการสนทนากับเพื่อนทางอินเตอร์เน็ต ท่านจะใช้บริการส่วนใดของระบบอินเตอร์เน็ต ก. E-mail ข. Telnet ค. Facbook ง. Gopher 6. http://www.nongwangpracha.net คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงอะไร ก. ตัวย่อประเทศ ข. ตัวย่อหน่วยงานต้นสังกัด ค. ตัวย่อของประเภทขององค์กร ง. ชื่อของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต 7. ข้อใดอธิบายความหมายของเวิลด์ไวด์เว็บ (www) ได้ถูกต้องที่สุด ก. การบริการข้อมูลด้วยข้อความ ภาพ เสียง ผ่านคอมพิวเตอร์ ข. การบริการข้อมูลที่เชื่อมต่อด้วยไฮเปอร์ลิงก์โดยมีโฮสต์ที่ทำหน้าที่บริการข้อมูล ค. การบริการข้อมูลผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ ง. การบริการข้อมูลผ่านโฮสต์โดยใช้คำนำหน้าว่า www 8. เว็บเพจ (Web Page) เปรียบเทียบได้กับอะไร ก. ปกหนังสือ ข. หน้าแต่ละหน้าของหนังสือ ค. กระดานไวท์บอร์ด ง....

ห้องเรียน ม.1

ห้อง ม.1 ดนตรี หน่วยที่ 5 คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 1.  เครื่องดนตรีชนิดใด จัดเป็นประเภทเดียวกับเครื่องดนตรีตระกูลไวโอลิน ก.   ฮาร์ป ข.   แบนโจ ค.   แมนโดลิน ง.    วิโอลอนเชลโล 2.  เครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายฟลูต แต่เล็กกว่า คือเครื่องดนตรีชนิดใด ก.   โอโบ ข.   บาสซูน ค.   พิกโคโล ง.    ริคอร์เดอร์ 3.  กีตาร์โปร่งสายเอ็น มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร ก.   กีตาร์แจ็ส ข.   กีตาร์ริทึ่ม ค.   กีตาร์โฟล์ค ง.    กีตาร์คลาสสิก 4.  เครื่องดนตรีที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกับทรัมเป็ตมากที่สุด คือเครื่องดนตรีชนิดใด ก.   ทูบา                             ข.   คอร์เน็ต ค.   ยูโฟเนียม                    ง.   ทรอมโบน 5.  เครื่องดนตรีชนิดใด ที่ให้เสียงต่ำมากที่สุด ก.   ทูบา ข.   ทรัมเป็ต ค.   ยูโฟเนียม ง.    แซ็กโซโฟน 6.  วงเชมเบอร์มิวสิค เป็นวงดนตรีที่มีลักษณะอย่างไร ก.   มีผู้บรรเลง 10 คน ข.   มีผู้บรรเลงตั้งแต่ 2-9 คน ค.   มีผู้บรรเลงตั้งแต่ 8-10 คน ง.    มีผู้บรรเลงตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป 7.  วงดนตรีที่ใช้ในพิธีเดินสวนสนามของตำรวจและทหาร โดยมีผู้ถือคฑาส่งสัญญาณให้ผู้บรรเลงทราบ คือวงดนตรีประเภทใด ก.   วงดุริยางค์                   ข.   วงเครื่องสาย ค.   แตรวง                         ง.   วงคอมโบ 8.  อุปกรณ์ที่ผู้อำนวยเพลงใช้ให้จังหวะและควบคุมการบรรเลง เรียกว่าอะไร ก.   ไม้คฑา                        ข.  ...

 

นางงามพักตร์ เจริญไวย์

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

#000000

นายนิวัชชัย แก้วน้อย

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

#000000
thumbnailthumbnail

นักเรียนดีเด่น

Facebook Fanpage

Facebook Fanbox 1.5.x.0

Login Member